Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tullfria bilar trots ett år utan användning i Sverige

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Trafik och fordon, Fri rörlighet