Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Två gånger för högt vite utdömdes av Mark- och miljödomstolen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Föroreningar, avfall och miljöskador