Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:91
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig