Revision och granskning

Nyheter (192)

Bolag nekas avräkning med miljardbelopp

Ett bolag nekas avräkning på två miljarder kronor i fiktiv belgisk skatt. Liksom Skatteverket anser förvaltningsrätten att dubbelbeskattn...

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt