Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utskrift av elektronisk fullmakt inte tillräckligt för hävd sekretess – försäkringsbolag nekas PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Försäkringsrätt, Offentlighet och sekretess