Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Uttryckte vägran att lämna landet – rätt att dra in dagersättning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Övrig migrationsrätt