Lexnova Play

Straffrätt

Håll dig ajour med de viktigaste nyheterna inom straffrätt online – när det passar dig. Varje månad uppdaterar landets tyngsta experter dig på nyheter, analyserar den senaste rättsutvecklingen och ger praktiska tips.

  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning
  • Juridiska nyheter via webb-tv
  • Var som helst – när som helst

Urval av experter

Frida Wallin
Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater
Stefan Reimer
Justitieråd
Jack Ågren
Docent i straffrätt

Play (51)

Högsta domstolen och legalitetsprincipen

I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om den mycket viktiga legalitetsprincipen och hur högsta domstolen hanterat denna under senare år. Borgeke ger även synpunkter som är användbara för en för...

Rättsvillfarelse

I det här avsnittet talar Martin Borgeke om invändningar om rättsvillfarelse och han visar på ett strukturerat schema som gör att saken kan hanteras på ett klart och strukturerat sätt.

Förhörsteknik

I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina bästa tips när det gäller förhörsteknik.