Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Bevisprövningen i skatteprocessen

Många är nog överens om att skatteprocessen har behov av en mer reglerad bevisrätt. Ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen ökar förutsägbarheten beträffande bevisprövningen i skatteprocessen. HFD ger svar på vilka krav på bevisningen som ska gälla gentemot det allmänna vid ordinarie omprövning och omprövning efter tvåårsfristen genom efterbeskattning. Ett viktigt avgörande för alla som sysslar med skatterätt.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom skatterätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat