Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Bevisprövningen i skatteprocessen

Många är nog överens om att skatteprocessen har behov av en mer reglerad bevisrätt. Ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen ökar förutsägbarheten beträffande bevisprövningen i skatteprocessen. HFD ger svar på vilka krav på bevisningen som ska gälla gentemot det allmänna vid ordinarie omprövning och omprövning efter tvåårsfristen genom efterbeskattning. Ett viktigt avgörande för alla som sysslar med skatterätt.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms