Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Ingripanden i skolan - några straffrättsliga aspekter

I en uppmärksammad dom från Högsta domstolen var frågan om lärares tillsynsplikt och vilka skadeståndsrättsliga komplikationer den innebär. Stefan Reimer vidareutvecklar frågeställningen och fokuserar på de straffrättsliga aspekterna av tillsynsplikten gällande ingripanden mot elever i skolmiljöer. Han ger en gedigen analys och kompletterar med tidigare praxis. Avsnittet avslutas med en tydlig sammanfattning om vad som gäller vid ingripanden i skolan.

Stefan Reimer
Justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom straffrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat