Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Ingripanden i skolan - några straffrättsliga aspekter

I en uppmärksammad dom från Högsta domstolen var frågan om lärares tillsynsplikt och vilka skadeståndsrättsliga komplikationer den innebär. Stefan Reimer vidareutvecklar frågeställningen och fokuserar på de straffrättsliga aspekterna av tillsynsplikten gällande ingripanden mot elever i skolmiljöer. Han ger en gedigen analys och kompletterar med tidigare praxis. Avsnittet avslutas med en tydlig sammanfattning om vad som gäller vid ingripanden i skolan.

Stefan Reimer
Justitieråd

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2490kr

ex. moms