Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Rättigheter i bygglovsprövningen

Advokat – utbildningsintyg

Vem som helst kan få bygglov på din mark, vilket är en offentligrättslig prövning, men däremot får ingen utomstående bygga på din mark, vilket är en civilrättslig prövning. Kan man pröva båda dessa frågor på en gång? Hur mycket ska byggnadsnämnderna bry sig om andras äganderätt och andras servitut i bygglovsprövningen? Skyddas servitut på samma sätt som äganderätt? Ulf Jensen analyserar samt redogör för relevant praxis bland annat ett rättsfall där Högsta domstolen ska pröva om intrång i servitut hindrar bygglov.

Ulf Jensen
Professor i fastighetsvetenskap

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom fastighetsjuridik
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat