Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.


Statens skyldighet att ersätta enskildas rättegångskostnader enligt grundlagen

Advokat – utbildningsintyg

Vi har de senaste åren sett en spännande rättsutveckling i Högsta domstolen som gällt tvister mellan det enskilda och det allmänna. Högsta domstolen har i ett antal fall kommit fram till att om en enskild processar mot staten och vinner, så kan det strida mot rätten till en rättvis rättegång att man inte kan få ersättning av staten. Fredrik Bergman går igenom rättsläget kompletterat med relevanta avgöranden i denna viktiga fråga.

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms