Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Att hantera trakasserier – en checklista

Hur ska du agera när misstankar om sexuella trakasserier, mobbing eller diskriminering uppstår på din arbetsplats? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Se till att du har rätt rutiner för att hantera och förebygga dessa frågor – och få en checklista på hur du ska agera i dessa svåra situationer.

Åsa Gotthardsson
Åsa har arbetat uteslutande med arbetsrätt på Advokatfirman Vinge sedan 2007. Åsa hjälper regelbundet till med omstruktureringar och omorganisationer samt fu... Mer…

På detta seminarium får du vägledning kring hur du genom proaktivt arbete minskar risken för kränkande behandling på arbetsplatsen. Här får du en praktisk guide om hur du, steg för steg, utreder eventuella fall och vidtar regelrätta åtgärder. Efter genomfört seminarium har du klara riktlinjer för hur du ska agera när trakasserier har anmälts respektive konstaterats.


Ur innehållet:

  • Vilka rutiner och riktlinjer som behöver upprättas 
  • Kunskap om senaste praxis på området 
  • Hur det legala ramverket ser ut 
  • Förberedelseguide för svåra samtal
  • Arbetsgivarens utredningsskyldighet
  • Interninformation


Vem bör gå på seminariet?

HR, chefer, arbetsmiljöansvariga, arbetsgivare, jurister och advokater.


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Enklare lunch serveras kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.25.


Datum
Torsdag 2 april
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk