Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Cookies, spårningstekniker och digital marknadsföring - vad gäller?

Hur ser formkraven ut vid användning av cookies, hur får data som insamlas genom cookies användas och vad gäller vid direktmarknadsföring? Få en genomgång av hur existerande regelverk ska tillämpas på cookies och spårningsteknik samt de senaste sanktionerna från tillsynsmyndigheterna.

Felix Makarowski
Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, GDPR och immaterialrätt. Felix skrev hösten 2018 sitt examensarbete om... Mer…
Linus Larsén
Linus är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med GDPR, IT-avtal, immaterialrätt och frågor relaterade till ny teknik som exempelv... Mer…

Under detta seminarium går Linus Larsén och Felix Makarowski igenom nya uppdateringar och praxis rörande cookies och digital marknadsföring, centrala aspekter i dataskyddsförordningen (GDPR), skydd och ägande av data samt diskuterar turerna kring e-Privacyförordningen. Höga böter har utkrävts från tillsynsmyndigheterna runtom i EU, säkerställ att din organisation är förberedd.

Ur innehållet

  • Genomgång av regelverket 
  • Compliance-krav vid användning av cookies och behandling av personuppgifter genom cookies
  • Nya uppdateringar och praxis rörande cookies och digital marknadsföring
  • Senaste nytt om e-Privacyförordningen
Datum
Fredag 12 mars
Tid
11.30—13.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.