Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Outsourcing av IT-tjänster – så gör du

Hur genomförs en framgångsrik outsourcing av IT-tjänster? Och vilka är de viktigaste komponenterna i ett outsourcingavtal? Säkerställ att din verksamhet uppmärksammar och hanterar alla risker i en outsourcingsituation regelrätt.

Agne Lindberg
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi med 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, IT-avtal, immaterialrätt och outso... Mer…

I takt med att fler företag och organisationer delegerar sin IT-verksamhet till externa parter har regelverket avseende digitalisering vuxit. Inte minst uppmärksammades vikten av att outsourcing sker säkert efter mediala avslöjanden om myndigheters bristande rutiner i samband med behandling av känsliga uppgifter. Vad måste din verksamhet se över vid upprättandet av outsourcingavtal?

På detta seminarium redogör en av landets absolut främsta experter inom IT-rätt, Agne Lindberg, för viktiga juridiska aspekter på outsourcing av IT, framför allt dataskydd, immaterialrätt och säkerhetsjuridiska krav. Här får du en uppdatering om vilka delar du måste ha koll i ett outsourcingavtal och förslag på olika avtalsmässiga lösningar på frågor som tjänsteinnehåll, servicenivåer, ansvarsreglering, revision och exit.

Ur innehållet:

  • GDPR och outsourcing
  • Immaterialrättsliga principer för IT tjänster
  • Förståelse för och insikter i outsourcingavtalet
  • Outsourcingavtalet – vanliga problem


Vem bör delta på seminariet?

Bolagsjurister, inköpare, Compliance Officers, IT-ansvariga, chefer och jurister som arbetar med avtal inom IT-området.


Intyg på 1,5 deltagartimmar ingår. Frukost serveras från kl. 08.00. Seminariet startar kl. 08.25.

Datum
Fredag 6 mars
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk