Slutbesiktning

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...