Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv med Sveriges tyngsta experter – se när och var du vill.

FAKTURAKÖP

Reglerna om besiktning i AB 04 /ABT 06 och när inträder skyldigheten för entreprenören att avhjälpa fel

Advokat – utbildningsintyg

Vi fördjupar oss i de relativt komplicerade reglerna vad gäller beställarens rätt att kräva felavhjälpande av entreprenören och entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel. Enligt AB 04/ABT 06 kap. 5 § 17 är entreprenören berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel samt fel som beställaren skriftligen underrättat om enligt § 15 i samma kapitel. En omtvistad fråga är när den tidsfrist som entreprenören har på sig för att avhjälpa fel börjar löpa vid entreprenadtidens utgång, d.v.s. vid godkänd slutbesiktning, eller om den kan börja löpa tidigare än så. Eric Grimlund ger sin analys, med utgångspunkt i standardavtal, praxis och litteratur.

Eric Grimlund
Advokat och delägare vid Polaris Advokatbyrå

Vill du få tillgång till detta Play-avsnitt?

När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla avsnitt

Med Lexnova Play håller du dig enkelt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna – se när och var du vill!
  • Alla avsnitt inom entreprenadrätt
  • 10 nya avsnitt per år
  • Utbildningscertifikat