Lexnova Webbinarier live

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

När är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde för dagvatten? – Genomgång av rättsläget och senare års praxis

Webbinarier live

Advokat – utbildningsintyg

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Ppt Lexnova dagvatten 2022-03-03.pdf

5 MB

När är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde för dagvatten? – Genomgång av rättsläget och senare års praxis

Advokat – utbildningsintyg

Under senare år har det kommit ett antal rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som tydliggör behovsbedömning för dagvatten och vad som krävs för att fastighetsägaren ska anses ha visat att det inte föreligger behov av dagvattentjänst för den enskilda fastigheten. Få en genomgång av senaste praxis i fråga om kommuners skyldighet att inrätta verksamhetsområde för dagvatten.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl mer

Under webbinariet går Johanna Lindqvist igenom när behovet av allmän dagvattenanläggning anses uppstå med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och vad som avses med samlad bebyggelse. Du får också en genomgång av hur en prövning av avgiftsskyldigheten går till och vad kommunen respektive fastighetsägare måste visa vid en sådan prövning.

Ur innehållet:

  • När infaller kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde för dagvatten?
  • Vilka befogenheter har länsstyrelsen vid tillsyn över kommunen?
  • Hur sker rättslig överprövning av olika beslut med koppling till dagvatten.
  • Vilken prövning sker om en fastighetsägare inte vill betala va-avgiften?  

Vill du delta på detta webbinarie?

När du köper detta webbinarie får du tillgång till den kommande live-sändningen där du kan skicka in frågor till föreläsaren samt ladda ner eventuella dokument i förväg. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura.

2990kr

ex. moms

1 Arbetsdag

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Talk har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand
Datum
Torsdag 3 mars
Tid
11.30—13.00

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet