Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

FAKTURAKÖP

Här kommer vi att ladda upp eventuella dokument som rör webbinariet.
Namn Storlek

Förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter – om hävning och skadestånd.pdf

3 MB

Förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter – om hävning och skadestånd

Det är oerhört viktigt att förhandsavtal och upplåtelseavtal är tydliga och balanserade för att undvika jämkning eller ogiltigförklaring. Hur förhåller sig bostadsrättslagens specialreglering till allmänna regler, och vad har det för betydelse för hur konflikter med en förvärvare kan och bör hanteras för att undvika dyra rättsförluster?

Cecilia Laveson
Advokat vid CEMA Advokatbyrå AB
Marianne Rødvei Aagaard
Universitetslektor vid Uppsala universitet

Under webbinariet går Cecilia Laveson och Marianne Rødvei Aagaard igenom förhandsavtal för nyproducerade bostadsrätter och de frågor som uppkommer när avtalen inte fullföljs enligt plan. Du får viktiga insikter i behovet för avtalstolkning för att fastställa vad parterna avtalat, huruvida avtalsvillkor kan komma att bedömas vara oskäliga, samt om bostadsrättsföreningars skyldighet att begränsa sin skada vid en eventuellt obefogad hävning.

Ur innehållet:

  • Huruvida "den beräknade tidpunkten" för upplåtelse enligt förhandsavtalet (ensidigt) kan ändras av bostadsrättsföreningen
  • Förhållandet mellan tiden för upplåtelse och tiden för tillträde när inget uttryckligen avtalats om detta i samband med tecknandet av förhandsavtalet
  • Uppsägningsförklaringens/hävningsförklaringens avtalsrättsliga karaktär
  • Bostadsrättsföreningens skyldighet att begränsa skadan vid förhandstecknarens (obefogade) hävning

Målgrupp: 

Webbinariet riktar sig främst till dig som är advokat eller jurist på byrå, bolagsjurist, eller i övrigt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor i arbetet. Innehållet passar även dig som är advokat eller jurist inom affärsjuridik eller arbetar på företag som berörs av regelverket. Webbinariet riktar sig framför allt till privat sektor, och du bör ha goda förkunskaper på området.

Vill du få tillgång till detta webbinarium?

När du köper detta webbinarium får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

1995kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till samtliga webbinarier

Skapa ett abonnemang
för 2 990 kr/mån


Med Lexnova Live har du obegränsad tillgång till våra juridiska webbinarier.
  • Delta på över 80 webbinarier live per år
  • Ställ dina frågor till Sveriges mest initierade föreläsare
  • Stort sökbart arkiv med över 150 webbinarier on-demand