Lexnova Webbinarier

Juridiska webbinarier om aktuella ämnen – uppdatera dig online när det passar dig

Life Science-juridiken – detta gäller

Nya regelverk höjer kraven på läkemedels- och medicinstekniska företag. Regelöverträdelser kan vara till fara för patienters hälsa och det företaget riskerar att drabbas av skadeståndsansvar eller annan sanktion. Säkerställ att du har koll på regelverkens innehåll – och att du är uppdaterad kring vilka avtal som används inom Life Science.

Christopher Tehrani
Senior Counsel vid advokatbyrån Cirio
Per  Hedman
Partner vid advokatbyrån Cirio
Anders Burén
Senior Counsel vid Cirio Advokatbyrå

Med senior erfarenhet och kunskap ger Odd Swarting, Per Hedman, Anders Burén och Christopher Tehrani från Cirio Advokatbyrå, dig en uppdatering kring de senaste juridiska nyheterna inom Life Science.

På detta webbinarium får du kunskap om den rättsliga regleringen av läkemedel och medicinteknik. Dessutom får du en djupdykning i utvecklingsprocessen av nya produkter på marknaden –och vilka legala aspekter som spelar in. Efter webbinariet har du dessutom fått handfasta råd om de viktigaste avtalstyperna inom Life Science.  

Ur innehållet:  

  • Central reglering på Life Science-området 
  • Grundläggande principer i läkemedelslag 
  • Avtalstyper inom Life Science 
  • Steg vid utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter 

Tid: 1h och 28 min


Vill du få tillgång till detta webbinarium?

Beställ nu och få tillgång till det i sex månader. Du kan se det hur många gånger du vill.

2990kr

ex. moms

Köp