Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Artskydd och egendomsskydd – hur ser rättsläget ut?

Markägarens möjligheter till dispens och ersättning när det kommer till artskydd är en ständigt aktuell fråga. Genom MÖD-avgörandena från början av året, rörande skogsavverkning i områden med fridlyst knärot, står det klart att det numera saknas skäl att generellt beakta det enskilda intresset av pågående markanvändning i proportionalitetsbedömningen. Vad innebär då detta i praktiken – och vilken betydelse har prejudikaten ”Bombmurklan” och ”Tjäderspelet i Malsättra” nu?

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi
Ophelia  Wigström
Biträdande jurist vid vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.