Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Att fastställa en dödsbodelägarkrets då testamente i original saknas

Hur bör en testamentskopia hanteras i bouppteckningsärendet när testamentshandlingen i original saknas, och det är oklart hur den försvunnit? Gör det någon skillnad om kopian är vidimerad eller ej, eller om kopian avser den först eller sist avlidne makens testamente? Hur kan det fastställas att testamentet inte är återkallat och hur kan därmed testamentskopian vinna laga kraft? Arne Larsson redogör för detta samt för hur en del av problemen skulle kunna undvikas.

Arne   Larsson
Jurist och sakkunnig, Familjens Jurist

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.