Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Avtal och förorenaransvaret i regressledet

Avhjälpandeansvaret är förenat med stora kostnader, och i praxis utvidgas verksamhetsutövaransvaret alltmer. Risken för avhjälpandeansvar är därmed överhängande även för föroreningar som ligger långt tillbaka i tiden, till och med före 1969, i regressledet. Bedömningen av miljöansvaret i förhållande till det allmänna och i regresstalan har i avgöranden nämligen skilt sig åt. Att hålla sig uppdaterad kring ny praxis i dessa frågor är av stor vikt, inte minst vid fastighetsförvärv och markexploatering. Elisabeth Werner och Torben Beck Johansson ger sin analys mot bakgrund av en färsk dom, som kan få stora praktiska konsekvenser.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Torben Beck Johansson
Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.