Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Barnrättslagen – allt du behöver veta

Vad innebär det att Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020? Anna Ekvall redogör för sina tankar kring den nya Barnrättslagen och dess genomslagskraft. Hon jämför också med norsk rätt – där konventionen varit lag sedan år 2003.

Anna Ekvall
Advokat och ägare av Advokat Ekvall

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp