Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Det ständigt missförstådda begreppsparet behörighet/befogenhet i...

I mars månads expertkommentar i affärsjuridik redogör Erik Nerep utförligt för begreppen behörighet kontra befogenhet i aktiebolagsrättsliga sammanhang. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt rättsfall, där de centrala frågorna var om det aktuella bolagets firmatecknare hade överskridit sin behörighet respektive befogenhet, samt vilka rättsföljder som skulle bli konsekvensen av eventuellt överskridande.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp