Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Dubbla förfaranden enligt Europakonventionen?

Kammarrätten har prövat om företagsbot för ett bolag utgör hinder för påförande av skattetillägg för bolaget enligt förbudet i artikel 4.1, sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen och 50 § EU-stadgan om dubbla förfaranden – ne bis in idem. Frågan berör ett område i skatterätten som nu är av stort intresse för parterna och domstolarna i såväl skatte- som ekobrottmål. Börje Leidhammar redogör för kammarrättens dom och för vilken betydelse avgörandet kan få för den fortsatta rättstillämpningen.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.