Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Får vitesföreläggande dömas ut innan det fått laga kraft?

I en färsk plenidom ger HFD värdefull vägledning i en fråga av principiellt intresse för förvaltningsrätten – och därmed också för skatterätten. Det som prövats är om det löpande vite som två föräldrar ålagts att betala eftersom de inte sett till att deras söner fullgjorde skolplikten kunde dömas ut, trots att föreläggandena inte vunnit laga kraft. Börje Leidhammar redogör för avgörandet, som rör en frekvent fråga av rättssäkerhetsintresse för skattskyldiga som blir föremål för vitesföreläggande.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.