Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Går sanktionsbestämmelsen i miljösanktionsförordningen längre än anmälningsskyldigheten?

För att en sanktionsavgift enligt miljöbalken ska kunna bestämmas, måste själva sanktionsbestämmelsen vara så tydlig att den rimligen kan begripas av adressaten för påbudet ifråga. Mot bakgrund av ett färskt MÖD-avgörande diskuterar Stefan Rubenson om miljösanktionsförordningens begrepp ”att påbörja verksamheten” där getts en alltför vid tolkning, jämfört med den anmälningsskyldighet som föreskrivs i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – och om legalitetsprincipen därmed åsidosatts.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.