Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolen om överflyttning av barn

I november månads expertkommentar i familjerätt behandlar Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, överflytting av barn med anledning av ett färskt avgörande från Högsta domstolen. - HD går bland annat in på den otydligt reglerade frågan om medlares uppdrag enligt verkställighetslagen och finner att: "I uppdraget ingår alltså inte att utreda om det föreligger hinder för överflyttning." HD:s ställningstagande kan synas svårförenligt med 9 § förordning (2006:468) om ändring i förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, skriver Johanna Schiratzki.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.