Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolen tolkar gränserna för miljöbalkens skadeståndsreglering

Vilka miljöbalksregler gäller för skadeståndskrav på grund av förorening när parterna har ett inbördes avtal som reglerar ansvaret? Stefan Rubenson analyserar ett nytt vägledande avgörande där Högsta domstolen prövade om miljöbalkens skadeståndsregler kan tillämpas när det finns ett avtal – kan den drabbade välja att åberopa utomkontraktuella skadeståndsregler, när dessa är mer förmånliga?

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.