Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Högsta domstolens prejudikat

I december månads expertkommentar i straffrätt skriver Martin Borgeke om distributionen av HD:s vägledande avgöranden. De publiceras först på HD:s hemsida och kommer efter ett antal månader ut i NJA. Då har de fått ett nummer. När hänvisning till ett visst vägledande avgörande sedan sker används den sida i arkivet som rättsfallet börjar på. Borgeke ifrågasätter denna ordning och diskuterar i kommentaren hur avgörandena skulle kunna distribueras på ett effektivare sätt för att få det genomslag som de bör ha.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp