Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Internt och externt ansvar samt koncernansvar enligt aktiebolagslagen

Principerna för ansvar för indirekta skador i aktiebolag är delvis oklara, och i förarbetena finns en uttalad skepsis mot enskilda aktieägares rätt till ersättning för sådana skador. Är skada som bolag orsakats på grund av bolagsfunktionärers eller aktieägares handlande alltid direkt – och skada som tillfogas aktieägare och andra alltid indirekt, och vad gäller beträffande ansvarsrelationen mellan moderbolag och dotterbolag? Erik Nerep behandlar, mot bakgrund av förarbeten och praxis, de grundläggande elementen om ansvar enligt ABL 29 kap.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom affärsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.