Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Möjligheten att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen

I en ny promemoria, Ds 2023:7, föreslås att de högsta domstolarna, som HD och HFD, ska få rätt att begära rådgivande yttrande från Europadomstolen i principiella frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av de mänskliga fri- och rättigheterna enligt Europakonventionen och tillhörande protokoll. Skyldigheten att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen uppmärksammas också. Börje Leidhammar analyserar dessa frågor och deras betydelse för skattskyldiga, rådgivare och andra verksamheter på skatteområdet.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.