Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Något om aktieägartillskottet – en anomali i aktiebolagsrätten, Del 1

Vad innebär reglerna om kapitaltillskott, också kallat aktieägartillskott, i praktiken, varför bör den obligationsrättsliga problematiken beaktas när sådant tillskott övervägs och vilka följder får villkorade respektive ovillkorade kapitaltillskott? Erik Nerep ger en djupgående analys och redogör för relevanta rättsfall i denna första del av två.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

1490kr

ex. moms

Köp