Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

När kan straffskärpning ske på grund av tidigare brottslighet?

Reglerna om vilken betydelse som den tilltalades tidigare brottslighet ska ha för påföljdsbestämningen ändrades år 2010. Det har antagits att den då nya lagtexten i 29 kap. 4 § brottsbalken fick en utformning som delvis inte överensstämde med lagstiftarens vilja. Är det så, och vad har det i så fall för betydelse? Martin Borgeke beskriver problematiken, som har aktualiserats på nytt genom lagrådsremissen Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, och ger sin syn på saken.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom straffrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.