Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya avgöranden om överklagbarhet

Kammarkollegiets beslut om ersättning till en skadad student kan inte överklagas till förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut att stryka en tidigare advokat från listan över offentliga biträden kan inte överklagas alls – detsamma gäller Skogsstyrelsens vägledning i fråga om avverkning, trots att de råd och anvisningar som där ges är av ingripande karaktär. Lars Bejstam ger sin analys av tre aktuella HFD-referat, och redogör för de slutsatser som kan dras av dem.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.