Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya EU-reglerna om crowdfunding på den inre marknaden

Grästrotsfinansiering etablerades i Sverige utan att någon särskild lagstiftning också infördes, vilket skapat viss osäkerhet. I november 2021 trädde en gemensam EU-reglering ikraft, som syftar till att underlätta gränsöverskridande gräsrotstjänster på den inre marknaden. Men löser den även de grundläggande problem som många svenska aktiebaserade gräsrotsprojekt stöter på? Robert Sevenius redogör för regelverket och de krav som nu ställs på plattformar och projektägare, liksom för investerares nya rättigheter.

Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom affärsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.