Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya regler om litispendens

Vad ska en myndighet göra, och vad får den inte göra, när ett beslut har överklagats? Principen om litispendens har funnits länge inom förvaltningsrätten, men har nu kommit till uttryck också i lagstiftningen. Lars Bejstam redogör, mot bakgrund av praxis, för vad de delvis nya bestämmelserna i förvaltningslagen innebär för en myndighets möjlighet att ändra sina beslut efter att de har överklagats och hur prövningsramen för den överprövande instansen påverkas om första instans ändrar sitt beslut.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.