Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nyheter i upphandlingslagstiftningen 2022

Vad innebär det utkast till lagrådsremiss som helt nyligen lades fram, och vilka effekter kommer de lämnade förslagen att få på upphandlingsområdet om de antas av riksdagen? Andrea Sundstrand tittar närmare på nyheterna vad gäller skyndsamhetskrav, preklusionsfrister, uteslutning av leverantör och tidsgräns för skadestånd – men redogör även för förslag som, trots behov, inte blir av.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig upphandling

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.