Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Obligatorisk omprövning i samband med beskattningsbeslut

Trots att skyndsamhetskravet i skatteförfarandelagen även omfattar den obligatoriska omprövning som ska göras i samband med att beskattningsbeslut överklagas, har handläggningen i 34 ärenden på ett halvår överstigit 90 dagar. I 13 fall har handläggningstiden varat mellan fyra och sju månader. Börje Leidhammar redogör för Justitiekanslerns beslut och den kritik Skatteverket där ges gällande dokumentation och information, samt resonerar kring de konsekvenser som bristerna får för berörda.

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.