Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Om effekten av styrelsens överskridande av stämmans bemyndigande vid...

Vilken blir konsekvensen om ett aktiebolags styrelse går utanför de ramar om nyemission som bolagsstämman ställt upp i bemyndigande? Erik Nerep reder ut var gränsen mellan överskridande av behörighet respektive befogenhet går och redogör för vad kravet på att emissionen ska ske på ”marknadsmässiga villkor” innebär.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp