Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Passivitetens betydelse enligt den nya våldtäktslagstiftningen

Våldtäkt, oaktsam våldtäkt eller inte straffbelagt handlande? Vad gäller vid passivitet från den enes sida vid sexuella handlingar? Martin Borgeke redovisar och analyserar Högsta domstolens första avgörande efter 2018 års ändringar av våldtäktsbestämmelserna.

Martin Borgeke
Fd justitieråd

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp