Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Personaloptioner och begreppet ”verksamhet”

Villkoret för skattefrihet i 11 a kap. 9 § inkomstskattelagen är att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades. Vad avses då med ”verksamhet”? Begreppet är inte definierat i lagtexten och ingen ledning för tolkningen ges i förarbetena. Ulla Werkell redogör för två avgöranden rörande omstrukturering genom förvärv, fusion respektive nyemission, där Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden avgjort frågan.

Ulla Werkell
Skattejurist och ledamot i Skatterättsnämnden

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom skatterätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.