Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Planbeskrivningars betydelse för tolkning av detaljplaner

Plankartan med tillhörande planbestämmelser är de rättsligt bindande handlingarna i en detaljplan. Men vilken funktion har planbeskrivningen? Utgör den endast en del av underlaget – eller kan den tvärt om ha företräde framför anvisningar, föreskrifter och råd? Elisabeth Werner, Caroline Appelberg och Jesper Blomberg redogör för HD:s avgöranden i tre mål, som bland annat rör tolkningen av uttrycket ”fristående hus” – och om detta endast avser enbostadshus, eller även kan omfatta tvåbostadshus.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Caroline  Appelberg
Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi
Jesper  Blomberg
Specialist Counsel vid Advokatfirman Delphi

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom fastighetsjuridik

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.