Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Risk vid fortsatt drift i konkurs

Att konkursboet fortsätter att driva eller återupptar gäldenärens rörelse är förhållandevis vanligt – men som konkursförvaltare ska då många överväganden göras. Är fortsatt drift ändamålsenlig, vilka ändamål ska uppnås med driften och vilka risker ska beaktas? Kenneth Nilsson ger sin syn på förvaltarens risktagande när det gäller bland annat kredit och säkerhet samt bevisbörda och ansvar i förhållande till fordringsägare, med utgångspunkt i lagtext, förarbeten och en HD-dom.

Kenneth Nilsson
Advokat och Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.