Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Sektorsbestämmelser i offentlig upphandling

Flera befintliga och föreslagna nya EU-förordningar innehåller bestämmelser rörande offentlig upphandling, trots att de behandlar helt andra rättsområden. Vissa sådana sektorsbestämmelser är tvingande, direkt tillämpliga i medlemsstaterna och har företräde framför nationell rätt. Andrea Sundstrand listar några av förordningarna ifråga och tittar närmare på regeringens anpassningsförslag till den så kallade IPI-förordningen, bland annat med förslag på införandet av ”upplysningsbestämmelser” i upphandlingslagstiftningen.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig upphandling

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.