Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Självständiga och osjälvständiga anbud

Utgör anknytning mellan anbudsgivare i sig grund för uteslutning vid offentlig upphandling? Catrin Karlsson Westergren ger sin analys mot bakgrund av ett färskt kammarrättsavgörande och aktuell EU-rättslig praxis.

Catrin  Karlsson Westergren
Jur. dr. och upphandlingsjurist vid Göteborgs stad

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp