Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Statliga myndigheters talerätt mot varandra

Kan statliga myndigheter lämna anbud i annan statlig myndighets offentliga upphandling, och kan de i så fall begära överprövning av upphandlingen? Nu har dessa frågor slutligen avgjorts genom en högintressant HFD-dom. Andrea Sundstrand analyserar avgörandet och dess effekter – men redogör även för alternativa tolkningsvägar vad gäller LOU:s förhållande till svensk förvaltningsrättslig lagstiftning respektive unionsrätten, till den ”lätta” som domstolen valt.

Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig upphandling

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.