Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Tillämpning av ÄB 3:8 i praktiken

Är det endast släktarvingar till den först avlidne maken som omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 8 § ärvdabalken? Kan universella testamentstagare, även välgörenhetsorganisationer, räknas som legala arvingar? Har Allmänna arvsfonden företräde framför vissa typer av testamentariska efterarvingar, och är andra därmed helt uteslutna från att ta arv? Arne Larsson redogör för problem som kan uppkomma när dödsbodelägarkretsen i en bouppteckning ska fastställas, liksom för hur dessa frågor hittills lösts i praxis – i väntan på slutligt svar.

Arne   Larsson
Jurist och sakkunnig, Familjens Jurist

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.