Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Utvidgad möjlighet för undersökningsförelägganden

Är rådighet över fastigheten ett krav för myndigheternas möjlighet att utfärda förelägganden med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken? Eller kan varje tidigare verksamhetsutövare göras ansvarig för att genomföra undersökning och provtagning, trots att fastigheten sålts flera gånger? Måste det vara visat att verksamhetsutövaren bidragit till föroreningarna, och kan förlägganden utfärdas i preventivt syfte? Emil Samuelsson ger sin analys av nya MÖD-avgöranden och de slutsatser som kan dras av dem.

Emil Samuelsson
Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.