Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Värderingsfrågor vid återvinning

Konkurslagens regler innefattar som förutsättning för återvinning frågor om värdering av gäldenärens tillgångar. Lagtexten anger dock inte hur denna värdering i praktiken ska gå till. Vilken betydelse har uppenbart-rekvisitet, vilka utmaningar finns med att fastställa marknadsvärde och ska beräkning ske utifrån fortlevnadsvärde eller utifrån konkursvärde? Ulrik Hägge diskuterar värderingsfrågor vid prövning av gäldenärens sufficiens, så som de uttryckts i doktrin och redogör för sin egen uppfattning.

Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom insolvensrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.